Kỹ sư
 
Phía tiếp nhận Kỹ sư Việt Nam 
Các doanh nghiệp Nhật

・Chúng tôi cam kết giới thiệu những kỹ thuật viên ưu tú, có đủ trình độ và tư cách làm việc ở doanh nghiệp Nhật.
Trước khi xuất cảnh, Kỹ thuật viên sẽ được đào tạo tiếng Nhật tại công ty chúng tôi.
Chúng tôi sẽ hợp tác để tạo hồ sơ xin visa chokỹ sư, hỗ trợ tất cả mọi thủ tục vấn đề khi học viên nhập cảnh Nhật Bản.
・Sau khi học viên đến Nhật sẽ có Staff người Việt và người Nhật bên văn phòng Nhật Bản để đối ứng và hỗ trợ.
Các tài liệu liên quan đến công việc, quy tắc của công ty Nhật Bản, trình tự làm việc trong công ty Nhật Bản, thì phía công ty đều có thể đối ứng để biên dịch toàn bộ
 
Phía kỹ sư muốn làm việc tại Nhật
Kỹ thuật viên Việt Nam

Chúng tôi cam kết giới thiệu những doanh nghiệp Nhật mà đáp ứng yêu cầu và phát huy được năng lực của các bạn.
・Trước khi xuất cảnh, các bạn sẽ được đào tạo tiếng Nhật tại công ty chúng tôi.
・Chúng tôi sẽ hợp tác để tạo hồ sơ xin visa cho các bạn, hỗ trợ tất cả mọi thủ tục vấn đề khi các bạn nhập cảnh Nhật Bản.
・Sau khi các bạn đến Nhật sẽ có Staff ngườiViệt và người Nhật bên văn phòng Nhật Bản để đối ứng và hỗ trợ các bạn

・Trước tiên hãy đăng ký vào công ty chúng tôi.
  Lộ trình cho đến khi làm việc tại công ty Nhật Bản