Thực tập sinh kỹ năng- Kỹ năng đặc biệt
 
Phía tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam 
Các doanh nghiệp Nhật
・Chúng tôi cam kết giới thiệu những thực tập sinh ưu tú làm việc ở doanh nghiệp Nhật.
・Trước khi xuất cảnh, Kỹ thuật viên sẽ được đào tạo tiếng Nhật tại công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ đào tạo những kỹ năng cần thiết khi học viên nhập cảnh Nhật Bản.
・Chúng tôi sẽ hợp tác để tạo hồ sơ xin visa cho kỹ sư, hỗ trợ tất cả mọi thủ tục vấn đề khi học viên nhập cảnh Nhật Bản.
・Sau khi học viên đến Nhật sẽ có Staff người Việt và người Nhật bên văn phòng Nhật Bản để đối ứng và hỗ trợ
・Các tài liệu liên quan đến công việc, quy tắc của công ty Nhật Bản, trình tự làm việc trong công ty Nhật Bản, thì phía công ty đều có thể đối ứng để biên dịch toàn bộ
 
 Phía thực tập sinh muốn làm việc tại Nhật
Thực Tập sinh Việt Nam
・Chúng tôi cam kết giới thiệu những doanh nghiệp Nhật của các bạn.
・Trước khi xuất cảnh, các bạn sẽ được đào tạo tiếng Nhật tại công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ đào tạo những kỹ năng cần thiết khi học viên nhập cảnh Nhật Bản.
・Chúng tôi sẽ hợp tác để tạo hồ sơ xin visa cho các bạn, hỗ trợ tất cả mọi thủ tục vấn đề khi các bạn nhập cảnh và làm việc tại công ty Nhật.
・Sau khi học viên đến Nhật sẽ có Staff người Việt và người Nhật bên văn phòng Nhật Bản để đối ứng và hỗ trợ
・Trước tiên hãy đăng ký với chúng tôi
 

★ Lộ trình cho đến khi làm việc tại công ty Nhật Bản ★